Osnovne informacije

"Imperial" d.d. Rab, hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam (Društvo) nastalo je pretvorbom društvenog poduzeća «Imperial» Rab koje je osnovano 1965. godine. Pretvorba je izvršena 1994. godine i od tada «Imperial» posluje kao dioničko društvo. Svojim gostima nastojimo pružiti ugodan boravak u aktivnom odmoru, razonodi i potrošnji, pa se u svom poslovanju opredjeljujemo za slijedeće vrste poslova:
 • usluge smještaja pansiona, polupansiona i točenja pića u hotelima 
 • usluge kampiranja 
 • usluge hrane i pića 
 • a'la carte u restoranima i ostalim vrstama ugostiteljskih objekta 
 • usluge turističkog posredovanja 
 • usluge rekreacije, zabave i sporta 
 • usluge opskrbe 
 • usluge pranja rublja 
 • usluge održavanja građevinskih objekta, uređaja i opreme u hotelima 
"Imperial" d.d. raspolaže sa 7.531 osnovnih kreveta, i to:
 • 1.305 u hotelima (Grand Hotel Imperial, Carolina, Eva, Padova) 
 • 1.170 u turističkim naseljima (TN San Marino i TN Suha Punta)
 • 38 u vilama
 • 5.000 mjesta u kampovima (San Marino i Padova 3) 
Imperial d.d.d zapošljava 230 stalnih radnika, a u sezoni dodatnih cca 270 sezonskih radnika.
 • Tvrtka: «Imperial» d.d.
 • Sjedište: Jurja Barakovića 2, 51280 Rab
 • Sudski registar: Trgovački sud u Rijeci, MBS: 040000124
 • Telefon: + 385 51 667 700+ 385 51 667 700
 • Fax: + 385 51 724 728
 • E-mail: info@imperial.hr

Žiro racun

 • 1. ERSTE ŽIRO RAČUN: : HR 8124020061100210497, SWIFT:ESBCHR22
 • 2. PBZ ŽIRO RAČUN: HR 5023400091117030474, SWIFT:PBZGHR2X
 • 3. ZABA ŽIRO RAČUN: HR 1923600001101686064, SWIFT:ZABAHR2X
 • Porezni broj: 03044572
 • OIB: 90896496260

Dionice

 • Broj izdanih dionica: 635.855 
 • Nominalna vrijednost: 400,00 kn
 • Vrijednosnica HIMR-R-A 
Vlasništvo:

Temeljni kapital

 • 254.342.000,00 kn

Uprava

 • Vlado Miš

Nadzorni odbor

 • Senka Janjanin Krklješ, dipl. iur (Predsjednica)
 • Gordana Šćerbe
 • Ivan Staničić
 • Kristofor Justić
 • Staniša Borović

Resursi

"Imperial" d.d. raspolaže sa hotelima Grand Hotel Imperial, Carolina, Eva i Padova; turističkim naseljima San Marino i Suha Punta; kampovima San Marino i Padova 3; više restorana i manjih ugostiteljskih objekta 

Nagrade i priznanjaPravo na pristup informacijama

Svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba ima pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Imperial d.d.

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, te uvjeti i ograničenja tog prava uređeni su Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine, br. 25/13 i 85/15).

- http://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama

 Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Društvu.

 

Zahtjev se može podnijeti usmeno:

- u Upravi Društva, radnim danom od 11:00 do 14:00 sati,

- putem telefona na broj: 051/667711051/667711 ,

  ili pismeno:

- na adresu Imperial d.d., Jurja Barakovića 2, 51280 Rab,

- na broj faxa: 051/724728051/724728 ,

- elektroničkom poštom na: lidija.marjanovic@imperial.hr

Za pristup informacijama Društvo ne naplaćuje nikakvu pristojbu, međutim Društvo ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.

Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište Imperial d.d., podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva ili tvrtku odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.


- Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
- Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija
- Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije
 
Za sva dodatna pitanja ili pojašnjenja vezana uz pravo na pristup informacijama ili podnošenje zahtjeva možete saznati putem službenika za informiranje, Lidija Marjanović, dipl. iur., na broj telefona: 051/667711051/667711  ili u Priručniku “Smjernice za pristup informacijama” .

- Godišnje izvješće Povjereniku za informiranje

Antikorupcijski program

Donata Dumičić, mag.iur je imenovana osoba za nepravilnosti u “Imperial”d.d. Rab, prijava nepravilnosti: nepravilnosti@imperial.hr