Kongresna dvorana "Arba"

Dvorana "Arba" u hotelu Padova, može primiti 150 osoba – theatere setting. Mulitifunkcionalna je jer se može urediti "theatre", "classroom" , "U" postava i "banquet" stilom. Dvorana je uređena za vođenje poslovnih prezentacija, kongresa i sastanaka, te za održavanje banketa, izložbi, prezentacija, revija i slično.

Cijene najma kongresne dvorane u Eurima

  • Cijene za najam kada gosti borave u hotelu i koriste uslugu dvorane 
  • Poludnevni najam:  60 Eura 
  • Dnevni najam : 100 Eura